Český kapitánský námořní průkaz

PRŮKAZ ZPŮSOBILOSTI K VEDENÍ NÁMOŘNÍ JACHTY – Podmínkou je věk min.18 let, praxe s instruktorem + teoretická zkouška + potvrzení od lékaře

Kategorie českých námořních průkazů a omezení plavby:

C – POBŘEŽNÍ PLAVBA zahrnuje námořní plavbu jachty o maximální délce do 16 metrů s omezením plavby do 20 námořních mil od pobřežní linie, pokud síla větru nepřesáhne 6 stupňů Beaufortovy stupnice

(původně bylo omezení na 12m délky, 10Nm, a 4st.Beaforta)

B – MOŘSKÁ PLAVBA zahrnuje námořní plavbu jachty s omezením plavby do vzdálenosti 200 námořních mil od pobřežní linie
A – OCEÁNSKÁ PLAVBA zahrnuje námořní plavbu jachty bez omezení plavby

Podmínky pro vydání (rozšíření) průkazů A a B:

rozšíření z C na B: platný průkaz C +  složením teoretické zkoušky (jako C + tabulka přílivů a slapových proudů) + praxe v délce námořní plavby nejméně 1 000 námořních mil ve funkci velitele jachty a nejméně 1 500 námořních mil ve vzdálenosti více než 20 námořních mil od
pobřežní linie pod dohledem velitele jachty + zdravotní způsobilost + kolek 500,- Kč

rozšíření z B na A: platný průkaz B +  složením teoretické zkoušky (astronomická navigace) + praxe v délce námořní plavby nejméně 5 000 námořních mil ve funkci velitele jachty ve vzdálenosti více než 20 námořních mil od pobřežní linie + zdravotní způsobilost + kolek 500,- Kč

Platnost průkazu je 10 let, před uplynutím doby platnosti průkazu můžete žádat o prodloužení o dalších 10 let.

Odkaz: Námořní úřad – jachtaři | info k vydávaným průkazům (PDF)

Po vykonání praxe na moři, kterou vám může potvrdit jen licencovaný instruktor (=zkušební komisař) Námořního úřadu ČR, musíte ještě vykonat teoretickou zkoušku v čechách před komisí – zkouška sestává z navigačního příkladu a ústních zkoušek z uvedených předmětů. K přípravě na zkoušky se zabývají školící střediska na víkedových školeních, které potom pořádají zkoušky v termínech zveřejněných na stránkách Námořním úřadu.

K tomuto průkazu by jste měli absolvovat ještě zkoušku na ČTÚ pro získání průkazu na obsluhu radiostanice (pozn.: přesný název je průkaz radiooperátora námořní pohyblivé služby – omezený nebo všeobecný), pokud tento nemá jiný člen vaší posádky. Není sice podmínkou pro vystavení kapitánského průkazu, ale charterové společnosti pronajímající lodě ho zpravidla vyžadují.

Okruhy otázek – zkoušené předměty

  • NAVIGAČNÍ PŘÍKLAD – určení pozice ze dvou náměrů, určení a opravy kurzu – deklinace, deviace, snos proudem, výpočet a zakreslení do mapy
  • COLREG – pravidla pro zabránění srážkám na moři – přednosti lodí ve vzájemném dohledu, denní znaky a osvětlení plavidel s různým druhem omezení
  • PLAVEBNÍ NAUKA – názvosloví části lodi, používání vlajek
  • METEOROLOGIE – synoptické mapy, tlakové níže a výše, druhy oblaků ve frontách
  • ZDRAVOVĚDA – poskytnutí první pomoci, základní ošetření – zlomeniny, úpal, …

Cena za teoretickou zkoušku*): 500 Kč kolek + 1.500 Kč za pořádání zkoušky + skripta 1000 Kč ( + 6.500 Kč za přípravný kurz, v ceně skripta, není ale podmínkou)

*) ceny se mohou u jednotlivých školících středisek lišit

Termíny teoretických zkoušek, seznam lékařů a info k prodloužení průkazu:

Teoretická zkouška v Brně : 21.4.2023 nebo  22.4.2023
Poplatek za zkoušku činí cca 1.500,- Kč + 500,- Kč, kolek (není v ceně kurzovného)
Zkoušky se provádí pod dohledem Ministerstva dopravy ČR

Přípravný kurz pro teoretickou část:

Konání kurzu ve dnech 25.3. – 26.3. 2023 vždy od 9.00 hod.
Místo školení: Hotel Skalní mlýn, Skalní mlýn 96, 678 01 Blansko
Tel.: 516 418 113

Ostatní aktuální termíny zkoušek – kontaktujte MDČR Námořní úřad paní Markétou Stránskou – telefon: 225 131 225 nebo kterékoliv školící středisko:  Seznam školících středisek