Český kapitánský námořní průkaz

PRŮKAZ ZPŮSOBILOSTI K VEDENÍ NÁMOŘNÍ JACHTY – Podmínkou je věk min.18 let, praxe s instruktorem + teoretická zkouška + potvrzení od lékaře

Kategorie českých námořních průkazů a omezení plavby:

C – POBŘEŽNÍ PLAVBA zahrnuje námořní plavbu jachty o maximální délce do 16 metrů s omezením plavby do 20 námořních mil od pobřežní linie, pokud síla větru nepřesáhne 6 stupňů Beaufortovy stupnice

(původně bylo omezení na 12m délky, 10Nm, a 4st.Beaforta)

B – MOŘSKÁ PLAVBA zahrnuje námořní plavbu jachty s omezením plavby do vzdálenosti 200 námořních mil od pobřežní linie
A – OCEÁNSKÁ PLAVBA zahrnuje námořní plavbu jachty bez omezení plavby

Podmínky pro vydání (rozšíření) průkazů A a B:

rozšíření z C na B: platný průkaz C +  složením teoretické zkoušky (jako C + tabulka přílivů a slapových proudů) + praxe v délce námořní plavby nejméně 1 000 námořních mil ve funkci velitele jachty a nejméně 1 500 námořních mil ve vzdálenosti více než 20 námořních mil od
pobřežní linie pod dohledem velitele jachty + zdravotní způsobilost + kolek 500,- Kč

rozšíření z B na A: platný průkaz B +  složením teoretické zkoušky (astronomická navigace) + praxe v délce námořní plavby nejméně 5 000 námořních mil ve funkci velitele jachty ve vzdálenosti více než 20 námořních mil od pobřežní linie + zdravotní způsobilost + kolek 500,- Kč

Po vykonání praxe na moři, kterou vám může potvrdit jen licencovaný instruktor (=zkušební komisař) Námořního úřadu ČR, musíte ještě vykonat teoretickou zkoušku v čechách před komisí – zkouška sestává z navigačního příkladu a ústních zkoušek z uvedených předmětů. K přípravě na zkoušky se zabývají školící střediska na víkedových školeních, které potom pořádají zkoušky v termínech zveřejněných na stránkách Námořním úřadu.

K tomuto průkazu by jste měli absolvovat ještě zkoušku na ČTÚ pro získání průkazu na obsluhu radiostanice (pozn.: přesný název je průkaz radiooperátora námořní pohyblivé služby – omezený nebo všeobecný), pokud tento nemá jiný člen vaší posádky. Není sice podmínkou pro vystavení kapitánského průkazu, ale charterové společnosti pronajímající lodě ho zpravidla vyžadují.

Okruhy otázek – zkoušené předměty

  • NAVIGAČNÍ PŘÍKLAD – určení pozice ze dvou náměrů, určení a opravy kurzu – deklinace, deviace, snos proudem, výpočet a zakreslení do mapy
  • COLREG – pravidla pro zabránění srážkám na moři – přednosti lodí ve vzájemném dohledu, denní znaky a osvětlení plavidel s různým druhem omezení
  • PLAVEBNÍ NAUKA – názvosloví části lodi, používání vlajek
  • METEOROLOGIE – synoptické mapy, tlakové níže a výše, druhy oblaků ve frontách
  • ZDRAVOVĚDA – poskytnutí první pomoci, základní ošetření – zlomeniny, úpal, …

Cena za teoretickou zkoušku*): 500 Kč kolek + 1.500 Kč za pořádání zkoušky + skripta 1000 Kč ( + 6.500 Kč za přípravný kurz, v ceně skripta, není ale podmínkou)

*) ceny se mohou u jednotlivých školících středisek lišit

Termíny teoretických zkoušek, seznam lékařů a info k prodloužení průkazu:

Datum, Hodina, Organizátor, Místo konání – aktualizováno 1.2.2020 z odkazu : Námořní úřad / Jachtaři

7.2.2020 11:00 Ing. Pavel Burkert 733 465 350
Námořní a říční škola
13.2.2020 9:00 Yachting.com 777 187 421
budova Visionary
Plynární 10, 170 00  Praha 7
5.3.2020 9:00 Yachting.com 777 187 421
budova Visionary
Plynární 10, 170 00  Praha 7
19.3.2020 9:00 LZ Yacht, s.r.o. 608 602 620
TJ Lodní sporty Brno
Rakovecká 30, 635 00 Brno
7.4.2020 11:00 KWS sports CZ, s.r.o. 733 547 260
Lidická 1277/252, 370 07  České Budějovice
9.4.2020 9:00 Yachting.com 777 187 421
budova Visionary
Plynární 10, 170 00  Praha 7
7.5.2020 9:00 Yachting.com 777 187 421
budova Visionary
Plynární 10, 170 00  Praha 7
29.10.2020 11:00 Avar-Yacht, s.r.o. 606 469 111
Za řekou 815, 664 71  Veverská Bítýška
11.6.2020 9:00 Yachting.com 777 187 421
budova Visionary
Plynární 10, 170 00  Praha 7