Kauce je vratná záloha, která se skládá u charterové společnosti při převzetí lodě v hotovosti nebo blokací na kreditní nebo debetní kartě.(dojde pouze k zablokování částky). Podle typu lodě a destinace může dosahovat výše zpravidla od 1.000 do 3.000 EUR, v tropických oblastech u dražších lodí (katamaránů) bývá zpravidla vyšší – až 8.000 EUR.

Pokud loď předáte v pořádku, kauci vám vrátí, v případě kreditní karty vám zruší blokaci (vždy mi to vyšlo cca na 1 měsíc, než blokace expirovala, což je v tomto případě nevýhoda, protože nemůžete disponovat s penězi na účtu).

Pojištění proti ztrátě kauce – v zásadě 3 možnosti:

 1. Yacht-POOL: platí 1 rok, platí se cca 10% z kauce, spoluúčast 50 EUR + 5% (používám já), vyplatí se když jezdíš víckrát v roce.
 2. Sjednat u nás Allianz, platí jednorázově, cca 10% z kauce, sleva 50%
 3. Přímo u charterové společnosti, platí jednorázově,  v tomto případě neplatíš celou kauci ale jen pojištění + malou vratnou kauci, podmínky se liší u jednotlivých spúolečností – cenu a podmínky zjistíte při rezervaci lodě, výhodné pro drahé kauce (Karibik,..)

YACHT-POOL

Platí se přibližne 10% pojištění ze zvolené výše kauce dle tabulky. Spoluúčast je 5%, minimálně ale 50,- € a to za každou pojistnou událost (tzn. že v jednom pronájmu můžete mít pojistných událostí více). Zvolena částka kauce nesmí být nižší, než je výše kauce uvedena ve smlouvě s charterovou společností. Pojistka platí 12 měsíců. Pojišťuje se skipper, který bude uveden v crew-listu (seznamu posádky).

výhody – platí 1 rok na neomezený počet pronájmů, v případě pozdějšího pronájmu dražší lodě a tím i vyšší kauce můžete doplatit rozdíl do vyššího limitu pojištění (ale doba pojištění se neprodlužuje), pojistka kryje i poškození plachet, přídavného motoru ke člunu a ztráty věcí

nevýhody – musíte složit kauci v normální výši a pojistnou událost následně řešit s pojišťovnou, pro regaty (závody) je nutný sjednat jiný typ pojištění

Výše kauce (v EUR) do 511 do1025 do 1550 do 2050 do 2600 do 3050 do 4050

do 5050

Výše pojistky (v EUR) 64,- 126,- 162,- 205,- 260,- 305,- 405,-

505,-

YYacht-POOL Insurance Service GmbH

zastoupení pro ČR a SR – kontakt +421 911 840 680 nebo +421 903 435 586 | www.yacht-pool.sk | info@yacht-pool.sk

Seznam dokladů potřebných k likvidaci pojistné události:

 • Podrobný popis průběhu události (včetně data pojistné události), v angličtině (němčině), podepsaný všemi členy posádky
 • Fakturu za opravu s rozpisem materiálu a práce
 • Příjmové doklad o úhradě škody (= o zadržení části depozitu)
 • Smlouvu o pronájmu s vyčísleným depozitem
 • Seznam členů posádky – crew list
 • Bankovní údaje ve tvaru IBAN, SWIFT a jméno držitele účtu
 • Fotodokumentace pokud je dostupná
 • Při krádeži doplnit záznam z policie
 • Při pojistné události s účastí třetí osoby (poškození cizí lodě, škodou způsobenou jinou lodí nebo poškození jiného majetku) záznam z kapitanátu is vyjádřením ostatních účastníků nehody (skipper dalších lodí)

Doklady prosíme zaslat v jednom dokumentu s přílohami mailem na adresu info@yacht-pool.sk a na vyžádání předložit originál.

Allianz pojištění

Zahrnuje pojištění kauce do zvolené výše kauce. Spoluúčast je od 5 do 12%, dle výše kauce. Zvolena částka kauce  k pojištění nesmí být nižší, než je výše kauce uvedena ve smlouvě s charterovou společností. Pojistka dle výběru platí na 14 dní a nebo 1 rok. Pojistné podmínky (PDF).

výhody – oproti YachPool pojištění asi žádné

nevýhody – musíte složit kauci v normální výši a pojistnou událost následně řešit s pojišťovnou, vyšší spoluúčast než u YachPool

Výše kauce (v EUR) do 500,- do 1000,- do 1500,- do 2000,- do 2500,- do 3000,-

nad 3000,-

Výše pojiskty na max 14 dní (v Kč) 1400,- 2450,- 3750,- 4850,- 6350,- 7900,-

individuálně

Výše pojistky na celý rok (v Kč) 2800,- 4900,- 7500,- 9700,- 12700,- 15800,-

individuálně

Spoluúčast (v Kč) 1600,- 2400,- 3200,- 4000,- 4000,- 4000,-

individuálně

A

Allianz pojišťovna, a. s. | Ke Štvanici 656/3 | 186 00 Praha 8

Tel: +420 241 170 000 | E-mail: info@allianz.cz