Kapitánský průkaz

Pokud nechcete využít služeb kapitána, k oprávnění vedení plavidla je potřeba některý z kapitánských průkazů. Kapitánské průkazy pro rekreační jachtaře se rozdělují podle druhu plavby na vnitřní vody (řeky, jezera a přehrady) a námořní pro plavbu na moři.  Český nebo chorvatský námořní průkaz – oba mají své výhody a nevýhody:

český kapitánský průkaz

Podmínky vydání : věk min.18 let, praxe s licencovaným instruktorem v délce min. 100Nm  + teoretická zkouška (navigační příklad + ústní pohovor před komisí) + potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti

Kategorie průkazu: C – základní, pobřežní plavba do 20Nm | B-mořská plavba do 200 Nm | A-oceánská plavba, bez omezení

výhody českého námořního průkazu:  mezinárodně uznávaný, výcvik od licencovaných instruktorů, možnost rozšíření na vyšší kategorie – moře a oceány, důkladnější teoretická příprava

nevýhody: větší časová náročnost – praktická a teoretická část, součástí není povolení na obsluhu radiostanice, platnost 10 let, poté nutno zažádat o obnovení platnosti

Kompletní informace o termínech, okruhu otázek a prodloužení průkazů získáte zde.

chorvatský kapitánský průkaz

chorvatský kapitánský průkaz

Podmínky vydání pro kategorii B : věk min.16 let, praxe není požadována, teoretická zkouška formou ústního pohovoru před komisí na chorvatské kapitanátu

Kategorie průkazu: B- základní, pobřežní plavba do 12Nm | C-mezinárodní, bez omezení ( povinný 3 denní kurz + zkouška + potvrzení lékaře)

výhody chorvatského námořního průkazu – kategorie B:  menší časová náročnost, není nutná praktická zkouška, neomezená platnost, nižší nároky na rozsah teoretických otázek, průkaz je vystaven do 1 -7 dnů od zkoušky, součástí průkazu je povolení na obsluhu lodní radiostanice

nevýhody: oficiální platnost pouze pro Jadran, i přesto však většinou uznávaný i v jiných zemích (nutný dotaz u charterové společnosti)

Kompletní informace o kategoriích, okruhu otázek a prodloužení průkazů získáte zde.